Acta 3-2015

Nota de prensa

Proposició relativa a la neteja d’arbrat al costat de les esteses aèries elèctriques.

Proposició relativa a la senyalització de les zones d’aparcament per a l’accés a les platges.

Proposició relativa a subsanació deficiències senyalització patrimoni.

Proposició relativa a la senyalització informativa contenidors i deixalleries.