Nomes varem fer el sorteig, d’entre les persones que integren el cens electoral, dels membres titulars i suplents que han constituir les meses electorals el proper 20 de desembre.